Drop-in Porträtt

Drop-in i studion för personal på Uppsala kommun.

Torsdagar 9.00-11.

Inget Drop-in torsdagen den 17/1-19 p.g.a. annat uppdrag. Vänligen kontakta mig för övriga tider.

Pris enligt upphandling.

Uppsala kommun