GDPR

Add Light AB hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR – Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679.

  1. Kunds  kontaktuppgifter, sparas inom ramen för normala affärskontakter.
  2. Inga personuppgifter lagras annat än affärsrelaterade uppgifter.
  3. Kunduppdrag och andra bilder där personer kan identifieras arkiveras men sprids ej vidare utan person/kunds vetskap/godkännande.
  4. För olovlig användning utan Add Lights godkännande ansvaras ej.
  5. Kund ansvarar att levererat material följer GDPR.
  6. Vid frågor om personuppgiftshanteringen eller önskemål om radering av personuppgifter kontakta Göran Ekeberg, goran@addlight.se