CV

1984-88    Fyrisskolan
1990-91    Linnés yrkestekniska fotoskola
1992-93    Fotoassistent hos reklamfotograf 
1994-96    Nordens fotoskola Biskops Arnö
1996-97    Pressfotograf på Gävle dagblad
1998-99    Fotolärare S.t Eskils gymnasium
1999-05    Fotolärare Grafiskt Utbildningscenter
2005         Auktoriserad digital bildleverantör av Sff
2001-        Blir egenföretagare startar Add light 
2013-        Add light blir aktiebolag

Nuvarande styrelseuppdrag:
Svenska Fotografers Förbunds styrelse
Uppsala Södra Rotaryklubbs styrelse