CV

2019         Namnbyte till Add Light AB kort och gott

2018         Erlägger Gesäll- och Mästarebrev
2012         Ombildar Add Light till aktiebolag
2005         Auktoriserad digital bildleverantör av Sff
2001         Blir egenföretagare startar Add light 
1999-05    Fotolärare Grafiskt Utbildningscenter
1998-99    Fotolärare S.t Eskils gymnasium
1996-97    Pressfotograf på Gävle dagblad
1994-96    Nordens Fotoskola Biskops Arnö
1992-93    Fotoassistent hos reklamfotograf 
1990-91    Linnés yrkestekniska fotoskola
1984-88    4-årig tekniskt gymnasium, Fyrisskolan

 

Organisationer och styrelseuppdrag:
2014-18   Svenska Fotografers Förbunds styrelse 
2011-       Uppsala Södra Rotaryklubb
2016-       Fotografiska Yrkes Nämnden, Sff
2017-       Jurymedlem, Rotarys Eldsjäl